Cattery Basari

 

 


Violet nestje

3 Juni 2019

vader: Champion Black Hugo Basari

moeder: Djäknens Basari for Inge

 

Syp, Sape, Jesper, Sylke,

Marrit en Herre

 

 

Blue nestje

03 april 2019

vader: Champion Black Hugo Basari

moeder: SE*OneWorld Sring Rain (Bloop)

 

Gauke, Jelmer, Fedde, 

Grietsje en Aya

 

 

Maroon nestje

9 augustus 2018 

vader: Lime Olav Basari

moeder: Aqua Amarins Basari

 

 

 

   

 

Maroon Fenna Basari

 

Maroon Talja Basari

september 2017 

Er zijn 3 nestjes geboren in september.

Lime

18 september 2017

 

 

 

   

 

 

   

 

Olav

 

Lolke

 

Sytse

 

 

   

 

   

 

Pyt

 

Trijntje

 

Klaaske

 

 Ruby

11 september 2017

 

 

 

   

 

   

 

   

 

Wiebe

 

Tjeerd

 

Doutzen

 

Geke

Khaki

5 september 2017

 

 

   

 

   

 

Ynse

 

Harm

 

Elske

 

      

 

Khaki nestje.

Moeder : Purple Wytske basari

geboren op  5 september 

 

Ruby nestje.

Moeder : Aqua Amarins Basari

geboren op  11 september

 

Lime nestje.

Moeder : White Tebbe Basari

geboren op 18 september

 

 de vader van alle kittens is SE*OneWorld Symphony by Mozart.

 

Aqua nestje

5 september 2016

vader: Black Hugo basari

moeder: Purple Wytske Basari

9 weken oud

 

 

Beitske, Foppe, Amarins en Jelle

 

 


Mint nestje 

26 juni 2016

Vader : Vliet Jelte Waalriver

moeder : White Tebbe Basari

5 weken oud

 

 

      

Afke

 

Douwe

 

Hitzer

 

 

      

Hylke

 

Jikke

 

Sjoukje

 

2 weken oud 

 

 

      

Mint Afke Basari

 

Mint Douwe Basari

 

Mint Hitzer Basari

 

 

      

Mint Hylke Basari

 

Mint Jikke Basari

 

Mint Sjoukje Basari

 

 

mint nestje , 1 week oud.

Sjoukje, Hitzer, Jikke, Afke, Douwe en Hylke

 

 

 

Black nestje

06 oktober 2015

Vader : Ch. Mose Mix de Levant

moeder: Moorteich's Salome 

 

 

         

Gerben

 

Hugo

 

Murk

 

Sjoerd

 

 

turquoise nestje

07 april 2015

vader : Champion Green Pierke Basari

moeder : Purple Wytske Basari

3 1/2 week oud 

 

      

Epke , choc/wit, kater

 

Renske, rood, poes

 

Foske, rood/wit, poes

2 weken oud

lekker uitbuiken

 

 

   

 

   

 

 

Epke, kater , choc/wit

 

Renske, poes, rood

 

rood/wit

  

White nestje

 2 oktober 2014

vader :CH. Green Pierke Basari

moeder : Moorteich's Salome

 6 weken oud 

 

         

Tebbe

 

Siebrich

 

Jildau

 

Hiltje

  

 

White nestje 1 weel oud

Orange nestje

 18 januari 2014

vader : Green Pierke Basari

moeder Purple Wytske Basari

 

13 weken oud

 

 

 

   

 

 

   

 

 

Tjitske

 

Oetzke 

 

Lytske

  

Lytske, Oetze, Tjitske

 

 Purple nestje

9 november 2012

 Vader : Ch. Goblin's Gordon Rex

 moeder : Zippora Mix de Levant

 

 

 

 

Wytske, Nisse, Ymie en Aukje

 

  Green nestje

 7 november 2012

 vader : Ch. Goblin's Gordon Rex

 moeder : Ch. Bebob's Dynamite Lambtex

 

Famke, Gosse, Pierke en Romke

 

Yellow nestje

 18 juli 2011

 vader : Ch. Goblin's Gordon Rex

 moeder : Ch. Bebob's Dynamite Lambtex

 

         

Doeke

 

Borke

 

Liefke

 

Romke

 

   

Pink nestje

 4 juli 2009

 vader : Ch. Goblin's Gordon Rex

 moeder : Ch. Bebob's Dynamite Lambtex

 

      

Wopke

 

Hotze

 

Auke

 

 

 

 

 

 

         

Idske

 

Brechtje

 

Nynke

 

Oebele

 

 

 

 

 

 

 

 

inge winter  |  ingewinter@planet.nl